In de stad Middelburg, op een plek waar de lagere poelgronden de stad raken, ligt een reststuk grond van ongeveer 4 ha dat wordt gebruikt als weiland. De bewoners en de gemeente hebben aangegeven hier een park te willen realiseren. Omdat de financiële mogelijkheden beperkt zijn is gezocht naar een manier om verschillende gebruiken te combineren om zo de aanleg en het beheer uit te kunnen voeren. Samen met een lokale ondernemer, een biologische boer van streekproducten die onder andere levert aan enkele sterrenrestaurants in Nederland, is het plan opgevat om een park met daarin stadslandbouw te realiseren. Voor de boer is het een kans om zijn producten beschikbaar te maken voor een groter publiek midden in de stad.

Het ontwerp van OTO is opgebouwd uit een systeem van kamers omgeven door brede lage hagen waarin de teelt van de gewassen plaatsvindt.  In de inversie van de kamers bevindt zich een gebied met een sterk parkachtige sfeer met routes en parkfuncties. Hierin liggen collectieve plekken met speelplekken, plukvelden en bijenkasten. Het park wordt omlijst door groepen bomen die thuishoren op de poelgronden. In het park zelf staan verschillende soorten fruitbomen op zodanige wijze geclusterd dat de schaduwwerking op de kamers minimaal is. Omdat het park geleidelijk aan ontwikkeld zal worden is ervoor gekozen de identiteit van de plek vanaf het begin te benadrukken  door het toepassen van karakteristieke witte houten objecten als entreehekken, banken en boompalen. De wandelroute leidt de bezoekers door de kamers en langs de collectieve plekken in het park en verbindt het park met de aangrenzende wijk. Het pad zal worden uitgevoerd met prints die verwijzen naar de geteelde groente en fruitsoorten in het park.

Het Sprenckpark vormt zo de uitkomst van een zoektocht naar een park waarin uitwisseling plaatsvindt tussen het klassieke parkprogramma en de activiteiten van landbouw op een stedelijke manier.

  • Year
    2012
  • Location
    Middelburg
  • Type
    Healthy, New nature, Park & public space