OTO werkt aan ABO-as Herentals
30 May 2024

OTO werkt aan ABO-as Herentals

OTO is geselecteerd als een van de 3 teams voor de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het gaat om het opstellen van een masterplan voor de ABO-as in Herentals! We werken aan deze opgave in een team met Basic City.

Vlaams Bouwmeester

OTO werkt aan Schelde Rijn Corridor
22 September 2023

OTO werkt aan Schelde Rijn Corridor

OTO heeft in opdracht van provincie Zuid-Holland en in samenwerking met Obscura gewerkt aan een inspiratiedocument voor de Delta Rijn Corridor. De Delta Rijn Corridor wordt aangelegd zodat ondergronds transport van energiedragers en grondstoffen tussen Rotterdam, en Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de verduurzaming van de industrie mogelijk wordt gemaakt. Een groot deel van het beoogde tracé voor deze buisleidingen loopt dwars door een drietal Zuid-Hollandse gemeenten. De aanlag van het ondergrondse netwerk biedt een kans om meerdere provinciale ambities te realiseren.

Website Obscura

 

 

 

OTO geselecteerd voor leefbuurten Muizen
25 May 2023

OTO geselecteerd voor leefbuurten Muizen

Het voorstel ‘Gouden Voegen’ is geselecteerd als winnaar van het leefbuurten-traject van Team Vlaams Bouwmeester in Muizen, Mechelen. Samen met Voids en Endeavour zullen we een visie en ontwerp voor de openbare ruimte van Muizen maken. Daarnaast zullen we de Stad Mechelen begeleiden als supervisor van het project op lange termijn.

OTO wint met transformatie strategie Rovereto!
7 December 2022

OTO wint met transformatie strategie Rovereto!

OTO wint de 1st prijs in competitie met de transformatie strategie Un Filo De Rovereto.

Meer info volgt.

OTO wint Open Oproep Diepenbeek!
24 November 2022

OTO wint Open Oproep Diepenbeek!

OTO heeft de Open Oproep voor het entreegebied van Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt gewonnen!

In samenwerking met Studio Muoto (Fr) en Tab Architects (Be) is een visie voor het gebied ontwikkeld. Het plan gaat uit van een herkenbaar entreegebied (slowzone) met 3 poortgebouwen die naar elkaar verwijzen. Het klimaatadaptieve en groene entreeplein, omlijst met watertuinen, geeft het gebied een eigen identiteit en verblijfskwaliteit met een grote rol voor de voetganger, fietser en OV.

Website Vlaams Bouwmeester

Schiezone als Habitat
4 November 2022

Schiezone als Habitat

De visie Schiezone als Habitat is afgerond. In de studie, Schiezone als Habitat, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, tonen we een ruimtelijk perspectief voor deze kenmerkende waterstructuur, Vertrekkend vanuit de kwaliteiten van de Schie zijn er 10 cruciale schakels benoemd, die een samenhangend raamwerk mogelijk maken. Deze worden in de studie verder uitgewerkt. De Schiezone heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor mens en dier en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het vormt een geschikte groenblauwe structuur om stad en land te verbinden. Schiezone als Habitat laat zien op welke manier dit invulling kan krijgen.

document Schiezone als Habitat

nieuws website provincie Zuid-Holland

 

 

OTO werkt aan de energietransitie
26 October 2022

OTO werkt aan de energietransitie

Benieuwd welke kansen de aanleg van een warmtenetwerk oplevert voor een wederopbouwwijk? In het boek “Ontwerpen vanuit de doorsnede” geeft het plan Nazareth Warmteneth een goed beeld. Deze publicatie is samengesteld door TU Delft, het Centrum voor Ondergronds Bouwen, het Departement Omgeving en de Vereniging Deltametropool. Het plan Nazareth Warmteneth is gemaakt door  OBSCURA, UFO urbanism, Carolien Schippers en Studio Bereikbaar in samenwerking met OTO landscape architecture.

Publicatie “Ontwerpen vanuit de doorsnede”

Nazareth Warmteneth

 

Scheldepark Wetteren Masterplan
3 October 2022

Scheldepark Wetteren Masterplan

OTO is working on a masterplan for Scheldepark in Wetteren.

Together with Plusoffice and Endeavour we are currently working on a masterplan to develop the borders of the river Schelde in a sustainable way which will make the city of Wetteren futureproof.  Final results expected in December 2022.

 

Wetteren

Plusoffice

Endeavours