OTO geselecteerd voor leefbuurten Muizen
25 May 2023

OTO geselecteerd voor leefbuurten Muizen

Het voorstel ‘Gouden Voegen’ is geselecteerd als winnaar van het leefbuurten-traject van Team Vlaams Bouwmeester in Muizen, Mechelen. Samen met Voids en Endeavour zullen we een visie en ontwerp voor de openbare ruimte van Muizen maken. Daarnaast zullen we de Stad Mechelen begeleiden als supervisor van het project op lange termijn.

OTO wint met transformatie strategie Rovereto!
7 December 2022

OTO wint met transformatie strategie Rovereto!

OTO wint de 1st prijs in competitie met de transformatie strategie Un Filo De Rovereto.

Meer info volgt.

OTO wint Open Oproep Diepenbeek!
24 November 2022

OTO wint Open Oproep Diepenbeek!

OTO heeft de Open Oproep voor het entreegebied van Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt gewonnen!

In samenwerking met Studio Muoto (Fr) en Tab Architects (Be) is een visie voor het gebied ontwikkeld. Het plan gaat uit van een herkenbaar entreegebied (slowzone) met 3 poortgebouwen die naar elkaar verwijzen. Het klimaatadaptieve en groene entreeplein, omlijst met watertuinen, geeft het gebied een eigen identiteit en verblijfskwaliteit met een grote rol voor de voetganger, fietser en OV.

Website Vlaams Bouwmeester

Schiezone als Habitat
4 November 2022

Schiezone als Habitat

De visie Schiezone als Habitat is afgerond. In de studie, Schiezone als Habitat, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, tonen we een ruimtelijk perspectief voor deze kenmerkende waterstructuur, Vertrekkend vanuit de kwaliteiten van de Schie zijn er 10 cruciale schakels benoemd, die een samenhangend raamwerk mogelijk maken. Deze worden in de studie verder uitgewerkt. De Schiezone heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor mens en dier en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het vormt een geschikte groenblauwe structuur om stad en land te verbinden. Schiezone als Habitat laat zien op welke manier dit invulling kan krijgen.

document Schiezone als Habitat

nieuws website provincie Zuid-Holland

 

 

OTO werkt aan de energietransitie
26 October 2022

OTO werkt aan de energietransitie

Benieuwd welke kansen de aanleg van een warmtenetwerk oplevert voor een wederopbouwwijk? In het boek “Ontwerpen vanuit de doorsnede” geeft het plan Nazareth Warmteneth een goed beeld. Deze publicatie is samengesteld door TU Delft, het Centrum voor Ondergronds Bouwen, het Departement Omgeving en de Vereniging Deltametropool. Het plan Nazareth Warmteneth is gemaakt door  OBSCURA, UFO urbanism, Carolien Schippers en Studio Bereikbaar in samenwerking met OTO landscape architecture.

Publicatie “Ontwerpen vanuit de doorsnede”

Nazareth Warmteneth

 

Scheldepark Wetteren Masterplan
3 October 2022

Scheldepark Wetteren Masterplan

OTO is working on a masterplan for Scheldepark in Wetteren.

Together with Plusoffice and Endeavour we are currently working on a masterplan to develop the borders of the river Schelde in a sustainable way which will make the city of Wetteren futureproof.  Final results expected in December 2022.

 

Wetteren

Plusoffice

Endeavours

 

 

ZLM Campus update
31 August 2022

ZLM Campus update

De transformatie van het stenige en gedateerde kantoorterrein naar een natuurinclusieve en klimaatadaptieve ZLM campus gaat gestaag door. De buffervijver en brugvlonder en de nieuwe zitheuvel worden al goed zichtbaar. De stapsgewijze transformatie van het terrein zal medio 2023 zijn afgerond. Voor dit project werken we samen met LITH advies.

ZLM campus

 

OTO geselecteerd voor Open Oproep Dendermonde
27 April 2022

OTO geselecteerd voor Open Oproep Dendermonde

OTO is geselecteerd als een van de 4 teams voor de Open Oproep Vlaams Bouwmeester voor de Vestingwerken van Dendermonde! We vormen een team samen met Ziegler Branderhorst.

Vlaams Bouwmeester