In het project Nieuw Landschap worden de veranderingen in het landelijk gebied onderzocht die bijna ongemerkt plaatsvinden zoals bevolkingskrimp, een veranderende (agrarische) economie en de hernieuwde waardering voor het landschap. Voor verschillende regio’s wordt naar geschikte manieren gezocht om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.

OTO heeft een quick scan uitgevoerd naar de potenties van de Kop van Noord-Holland en komt hierin uit op de verschillende kustgebieden: de Noordzeekust, de Waddenkust en de Wieringermeerkust. In enkele projecten is gezocht naar ingrepen die deze landschappen versterken, beter ontsluiten en inspelen op de bestaande landschappelijke opgaven. Zo gaan ze specifiek in op thema’s als de recreatie in de binnenduinrand, de unieke grootschalige natuur van de Noordzee en veranderende waterhuishouding en de Zuiderzeecultuur van de IJsselmeerkust.

Voor de Wieringermeerkust doet OTO een voorstel voor een verbreding van de dijk waarin drie verschillende opgaven kunnen worden opgelost. Het voorstel verbetert de verblijfskwaliteit en de toegankelijkheid van de kust, met daarbij vooral aandacht voor de relaties tussen het water en het achterland. Daarnaast worden er waterkundige ingrepen gedaan die voor een duurzame en robuuste waterhuishouding zorgen, voor zowel de Wieringermeerpolder als het IJsselmeer. Verder biedt de dijk goede condities voor nieuwe initiatieven en functies in de Wieringermeer.

  • Year
    2013
  • Location
    Noord Holland
  • Type
    Energy landscapes, New nature, Research by design, Water