OTO is geselecteerd voor de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester in Oppuurs Lippelo, samen met Ziegler Branderhorst.

More info