OTO landscape architecture is geselecteerd voor de ontwerpstudie Stad x Ruimte samen met C-A-S architecture, OBSCURA, Bureau UFO, Studio Bereikbaar en Rotterdam engineering! We gaan aan de slag om de wijk Nazareth in Maastricht toekomstbestendig te maken en kijken uit naar de samenwerking met alle betrokken partijen.

 

Centrum Ondergronds Bouwen (COB)

TU Delft

Vereniging Deltametropool

Gemeente Maastricht