Utrecht zal de komende decennia groeien en uitbreiding zal hoofdzakelijk binnen de bestaande stadsgrenzen plaats gaan vinden. De Merwedekanaalzone is aangewezen als een van de belangrijkste verdichtingslocaties in de stad. Naast deze verdichtingsopgave heeft Utrecht een hoge ambitie om een gezonde stad te zijn en om slim om te gaan met klimaatsverandering. Met name de toename van piekbuien en de opwarming van de stad vragen om klimaatbestendige oplossingen. OTO heeft in deze context in opdracht van de Provincie Utrecht ontwerpend onderzoek gedaan naar een klimaatadaptieve openbare ruimte in Deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone.

OTO ziet Deelgebied 5 als voorbeeldstellend gebied voor een gezonde stad met hoge dichtheid. Aan de hand van een gebiedsanalyse is een visie gevormd voor het gebied. In de toekomst wordt het gebied goed doorwaadbaar, met de nadruk op fietsers en wandelaars. Daarnaast zal een mix in programma zorgen voor stedelijke synergie en worden er publieke plekken gecreëerd, die op schaal van de stad Utrecht zorgen voor aantrekkingskracht.

Door de eigendomssituatie, de waardevolle plekken in het gebied en de ambitie van goede dwarsverbindingen te combineren, ontstaat een stedenbouwkundige hoofdstructuur voor Deelgebied 5. Hierin zijn de belangrijkste straten en bouwvelden vastgelegd. Binnen de bouwvelden zijn allerlei typen bouwblokken mogelijk, maar richting de Europalaan neemt de dichtheid toe. De openbare ruimte bestaat uit groene straten, waterpleinen en het kanaalpark. In deze onderdelen wordt een groot deel van de waterberging georganiseerd als een cascade: van privé naar openbaar en van hoog naar laag. Dit wordt aangevuld met het vasthouden van water op daken en in collectieve binnenhoven. De waterpleinen zijn groene plekken met een grote openbare kwaliteit en aantrekkingskracht. Ze verschillen van elkaar in karakter afhankelijk van de locatie. Het kanaalpark langs het Merwedekanaal is onderdeel van het rondje Stadseiland en vormt een grote meerwaarde voor Deelgebied 5.

 • Year
  2017
 • Location
  Utrecht
 • Client
  Provincie Utrecht
 • Collaborators
  Gemeente Utrecht, Waterschap Stichtse Rijnlanden
 • Type
  Climate, Healthy, Mobility, New nature, Park & public space, Urban design & transformation, Water