Natuur in Nederland is de laatste jaren aan discussie onderhevig. Door een sectorale en technocratische aanpak en de ontoegankelijkheid van natuurgebieden is de band tussen mens en natuur verzwakt en het draagvlak voor natuur afgenomen. OTO doet een voorstel om deze band te versterken door de interactie tussen mens en natuur juist op te zoeken: Human Nature.

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormt een verbinding tussen de Gentse haven, de haven van Terneuzen en de Westerschelde. Deze kanaalzone kent veel grootschalige industriële activiteit en transformeert zich momenteel van een kanaal naar een brede kanaalzone door het aantrekken van nieuwe activiteiten. Door toenemende groei van zowel de havens als de grootte van de schepen wordt de sluis binnen korte termijn uitgebreid en zal de zoute kwelzone rondom het kanaal naar verwachting groter worden.

Het voorstel van OTO omvat de aanleg van een  kunstmatig griend langs het kanaal  waar fiets- en vaarroutes routes doorheen zijn getrokken. De griend buffert de zoute kwel, zuivert het afvalwater en vormt tegelijk een nieuw landschappelijk front voor de stadjes langs het kanaal.

 

  • Year
    2011
  • Location
    Kanaalzone Gent-Terneuzen
  • Type
    Energy landscapes, New nature, Research by design, Water