Gemiddeld bestaat 30% van de stad uit infrastructuur. Slechts 40% van dit oppervlakte wordt effectief gebruikt, de overige 60% blijft onbenut. Flowering Roads wil dit onbenutte deel van de wegen in het stedelijk weefsel effectiever inzetten om zo de leefbaarheid en biodiversiteit te vergroten in de stad.

In een tijd waarin de auto steeds minder dominant zal worden en de stad zich geconfronteerd ziet met de gevolgen van klimaatsverandering zoals hittestress en wateroverlast stelt OTO voor om de groeiomstandigheden voor flora en fauna te vergroten.  De intensiteit van het verkeer bepaalt uiteindelijk  de specifieke condities.

Flowering Roads zijn opgebouwd uit materiaal dat is gebaseerd op het principe van ZOAB: zeer open asfalt beton. Een zadenmengsel met specifieke soorten kan aan dit substraat worden toegevoegd met een zelfde techniek als bij de aanleg van groene daken. Deze vinden een geschikte plek in het substraat. Intensief gebruikte delen blijven schoon, ongebruikte delen komen tot bloei.

  • Year
    2011
  • Location
    Rotterdam
  • Type
    Circular, Climate, Healthy, Mobility, New nature, Park & public space, Urban design & transformation