De Schiezone maakt deel uit van het Landschapspark Zuidvleugel, een stadslandschap dat wordt opgespannen langs de historische waterlijnen in Zuid-Holland. De Schiezone heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor mens en dier en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De Schie vormt als belangrijke cultuurhistorische vaart het centrum van de Schiezone en heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de verbinding tussen steden. Het vormt een geschikte groenblauwe structuur om stad en land te verbinden. Door de verstedelijking en de verdichtingsopgave staat de kwaliteit van het landschap echter onder druk. Wonen, bedrijvigheid, natuur, recreatie, de energietransitie, water, wegen en spoor  strijden om een plek in de schaarse ruimte. De stedelijke druk op de Schiezone zal verder toenemen door het bouwen van 170.000 extra woningen in de Zuidvleugel en nieuwe bedrijvigheid.

Hoe kan de zone van de Schie zich als nieuw type landschap met kwaliteit ontwikkelen? Hoe kan de zone beter ingezet worden als stad land verbinding? Hoe kan zo een aangename en gezonde leefomgeving ontstaan voor mens en dier?

Schiezone als Habitat vormt een strategie om de Schiezone te versterken aan de hand van 8 principes. Deze principes nemen de verschillende lagen en kwaliteiten van het landschap als uitgangspunt en vormen samen het integrale raamwerk. Dit raamwerk geeft structuur en samenhang. Aan de hand van de 6 V’s worden specifieke ruimtelijke transformaties voorgesteld die de kwaliteit op een lager schaalniveau verbeteren.  Hierbij is veel aandacht voor een gezond fysieke systeem als basisvoorwaarde voor een gezond landschap waarin gewoond, gewerkt en voedsel verbouwd kan worden. In de visie zijn 10 cruciale bouwstenen geadresseerd en uitgewerkt. Deze uitwerkingen laten de potenties van de Schiezone zien en zijn gebaseerd op wensen en ambities van de deelnemende partijen. Dit zijn cruciale schakels in het gebied, die kansrijk zijn om te transformeren. Zo ontstaat een sterk  landschappelijk raamwerk en een plek voor mens en dier. De Schiezone als Habitat.

Schiezone als habitat – ISSUU

 

 • Year
  2022
 • Location
  Rotterdam, Schiedam, Midden-Delfland, Delft
 • Client
  Provincie Zuid-Holland
 • Collaborators
  Jens Jorritsma, Mojca Kuijpers-Ekart
 • Status
  vision
 • Type
  Climate, Energy landscapes, Foodscape, Healthy, Mobility, Park & public space, Urban design & transformation, Water