De site van het voormalige Dadipark, ongeveer 12,5 hectare groot, ligt in het centrum van Dadizele. Dit pretpark was voor de afbraak een laagdrempelige en toegankelijke trekpleister, dat een publieke functie vervulde in het dorp. Vandaag de dag wacht de locatie op een nieuwe invulling. Daarnaast heeft Dadizele te kampen met wateroverlast door de Heulebeek die door het gebied loopt en wil de huidige eigenaar het terrein transformeren en een woningbouwprogramma in het park realiseren. Dit alles leidt tot een meervoudige opgave voor het plangebied.

OTO stelt voor om het Dadipark te transformeren naar een aantrekkelijk park met verschillende groene hoven, water en passend recreatief programma en enkele karaktervolle bebouwingsclusters.

Een netwerk van herkenbare paden en groene hoven verbinden dit nieuwe park van Dadizele met de rest van het dorp, voegt recreatieve gebruikswaarde toe en maakt het park vanaf meerdere zijden beter toegankelijk. Bestaande kwaliteitsvolle plekken en bestaande volwassen bomen worden zoveel mogelijk in het plan opgenomen.

De beek wordt weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt en slingert zich als een grillige landschappelijke structuur door de parkruimte en biedt hiermee een afwisseling in de beleving van ruimtes. Een nieuw recreatief fietspad volgt dit nieuwe tracé. De nieuwe beekloop krijgt meer ruimte met natte graslanden en biedt hiermee plek aan waterberging waardoor bij hoogwater een eiland in het park ontstaat. Tijdens lage waterstanden is de beek een ideale plek voor avontuurlijk spelen.

De nieuwe bebouwing in het park wordt aan de randen geclusterd op licht verhoogde delen zodat het park hierdoor een ruimtelijk en publiek karakter behoudt en de woningen waterbestendig zijn. De bebouwing verwijst qua typologie en materialisering naar de cultuurhistorie van het dorp. De woningen hebben door deze opzet een heldere scheiding tussen openbaar en privé en gaan een relatie met de reeks van groene hoven. Ook is er in de opzet van de hoven plek voor passend programma. De eenheid in vorm en materiaal zorgen ervoor dat het park een geheel wordt en de bebouwing als een familie van objecten in het park worden gezien.

 • Year
  2018
 • Location
  Dadizele (BE)
 • client
  Gemeente Moorslede, Provincie West-Vlaanderen
 • collaborators
  Ziegler Branderhorst
 • status
  1st prize
 • Type
  Circular, Climate, Healthy, New nature, Park & public space, Urban design & transformation, Water