Het gebied rondom bezoekerscentrum De Doornpanne te Koksijde wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk en optimaal beleefbaar gebied met een hoge verblijfs- en speelkwaliteit. In en rond het bezoekerscentrum zal de informatie op een aantrekkelijke manier moeten worden overgebracht. De site ligt centraal in het duingebied De Doornpanne tussen het stedelijk gebied van Oostduinkerke-Bad en Koksijde-Bad met aan de noordzijde de zee en aan de zuidzijde de bebouwing op de overgang van duinen naar polders. Het duingebied wordt gekenmerkt door het reliëf van de droge hogere duinen en de lage nattere delen (“pannen”).

Door de centrale positie van het bezoekerscentrum middenin een recreatief gebied kan de site een hubfunctie vervullen voor de bewoners van de aangrenzende stedelijke gebieden. Ook kan de buitenruimte gaan profiteren van de omgeving en meer duinervaring bieden aan bezoekers en kinderen. OTO stelt voor om het bezoekerscentrum een centrale en zichtbare rol te geven in het natuurgebied De Doornpanne door het duingebied letterlijk door te trekken tot aan de drempel van het gebouw. Nieuwe duinen op het terrein creëren ruimtes waarin bezoekers op verschillende manieren de duinen kunnen beleven en waarin door het hoogteverschil talloze speelaanleidingen zijn gecreëerd.

 • Year
  2015
 • Location
  Koksijde
 • Client
  Winvorm
 • Type
  Climate, Healthy, New nature, Park & public space