De eerste fase van de werkzaamheden aan de ZLM campus zijn gestart. Eind 2022 zal het stenige kantoorterrein zijn getransformeerd naar een nieuwe groene campus. Het inrichtingsplan draagt bij aan een klimaatadaptieve en natuurinclusief terrein. Voor dit project werken we samen met LITH advies.

ZLM Campus