De visie Schiezone als Habitat is afgerond. In de studie, Schiezone als Habitat, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, tonen we een ruimtelijk perspectief voor deze kenmerkende waterstructuur, Vertrekkend vanuit de kwaliteiten van de Schie zijn er 10 cruciale schakels benoemd, die een samenhangend raamwerk mogelijk maken. Deze worden in de studie verder uitgewerkt. De Schiezone heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor mens en dier en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het vormt een geschikte groenblauwe structuur om stad en land te verbinden. Schiezone als Habitat laat zien op welke manier dit invulling kan krijgen.

document Schiezone als Habitat

nieuws website provincie Zuid-Holland