OTO is geselecteerd voor de visievorming van de Schiezone. Wat zijn de potenties van de Schie en welke rol kan de Schie spelen in het stadslandschap van Zuid-Holland? In opdracht van de provincie Zuid-Holland gaan we samen met de gebiedspartijen aan de slag om verder invulling te geven aan het concept Landschapspark Zuidvleugel en de versterking van de Schie als groenblauwe structuur tussen Delft en Rotterdam.

More info