OTO is geselecteerd voor het opstellen van een visie voor de Steilrand in Rotterdam. Wat zijn de ecologische en recreatieve potenties van de Steilrand en welke rol kan de Steilrand vervullen in Rotterdam en de Noordrand? In opdracht van de gemeente Rotterdam zijn we nu aan de slag om hier verdere invulling aan te geven. We werken hierbij samen met Bureau Stadsnatuur. De resultaten hopen we eind dit jaar te presenteren.

Bureau Stadsnatuur