De Staats Spaanse Linies zijn een oude verdedigingslinie in Zeeuws Vlaanderen, aangelegd tijdens de 80 – jarige oorlog door zowel Spaanse als Staatse legers. Deze linie ligt op landschappelijk manifeste plekken en vormt door de ligging langs oude kreken een arcadisch decor slingerend door grootschalige akkerbouwgebieden. Het concept Golf-Water-Linie stelt voor om enkele nieuwe golfterreinen ‘open te knippen’ en langs de voormalige linies op te spannen. De vaak introverte en exclusieve golfterreinen worden nu verweven met water, recreatieve routes, dorpen en interessante natuur. Golf-Water-Linie maakt het mogelijk om vanuit de dorpen in Zeeuws Vlaanderen makkelijk naar buiten te wandelen, varen of te fietsen. Dit nieuwe natuurlandschap voorziet in de grote vraag naar nieuwe golfterreinen langs de grens met België, waar een relatief grote hoeveelheid golfliefhebbers die woont. In dit gebied zijn de grondprijzen relatief laag en is de ruimte voor een nieuwe landschappelijke structuur beschikbaar.

Golf-Water-Linie waarborgt een goede zoetwatervoorziening voor de gehele regio voor de komende eeuw. Het watersysteem wordt uitgebreid en verbeterd. De kreekruggen zijn uitermate geschikt voor het bergen van zoet water. Door het gebruiken van de zandige ondergrond voor infiltratie en waterberging rondom de banen kan dit systeem van golfbanen zichzelf daarnaast ook van water voorzien.
Door de combinatie van verschillende landgebruiken in een logische en aantrekkelijke landschappelijke structuur worden in het concept Golf-Water-Linie problemen opgelost op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en het watersysteem.

  • Year
    2014
  • Type
    Energy landscapes, New nature, Research by design, Water