Salty Snake is het verslag van een onderzoek naar nieuwe perspectieven voor aquacultuur in Zeeland in 2030 uitgaande van ontwikkelingen zoals verzilting, globalisering en de opkomst van nieuwe potenties zoals de biobased economy. Het is uitgevoerd in het kader van het project ZOET-ZOUT-ZEE-LAND van het CBK Zeeland.

In dit onderzoek wordt de situatie geschetst van aquacultuur in Nederland en de concurrerende markten in Azie. Visteelt in Nederland is relatief duur en kent strenge milieu en arbeidseisen. Daarnaast lijken de romantische beelden van extensieve visteelt en de landschappelijke inpassing moeilijk te verenigen met een rendabele bedrijfsvoering.

De context van klimaatsverandering en de opkomst van de biobased economy zorgt voor nieuwe perspectieven. Zout water in combinatie met restwarmte en een overvloed aan nutrienten kan een nieuw ecologische kringloop creeren die er tegelijk voor zorgt dat er meer zoetwater beschikbaar komt voor de landbouw.

Deze nieuwe toekomst levert een heel nieuw landschap op langs de zeeuwse dijken: vanouds de grens van zoet en zout.

  • Year
    2016 -
  • Location
    Delta
  • Type
    Energy landscapes, Foodscape, New nature, Research by design, Water