Utrecht zal de komende decennia sterk groeien. OTO pleit ervoor om deze verdichtingsopgave grotendeels op te vangen in Stadseiland. In de transformatie naar een hoogwaardig stedelijk gebied staat het versterken van de identiteit als stedelijk eiland centraal. Stadsontwikkeling en parkontwikkeling zullen parallel aan elkaar moeten verlopen, waarbij inkomsten bij het ontwikkelen van woningen kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van het park en vice versa. Het project zal daarom ook in verschillende fasen worden uitgevoerd.

De schaal van Stadseiland biedt kansen om allerlei thema’s goed te organiseren; zo wordt stadseiland een voorbeeld voor duurzame verstedelijking met slimme mobiliteitsvormen, klimaatadaptieve en aansprekende openbare ruimtes, nieuwe woonvormen aansluitend bij een range aan doelgroepen en innovatieve energieconcepten. Een belangrijk onderdeel van het plan is het rondje Stadseiland langs het Merwedekanaal en Amsterdam Rijnkanaal. Deze parkroute vormt een nieuw parkrondje in Utrecht West. Het creëren van een aaneengesloten route is de eerste fase, waarna het park ontwikkeld kan worden gekoppeld aan verdichtingsopgaven in het Beurskwartier, Merwedekanaalzone en Stadseiland.

 

  • Year
    2017
  • Location
    Utrecht
  • Type
    Circular, Climate, Park & public space, Urban design & transformation