Door de omvorming van het bestaande terrein naar een geaccidenteerd terrein met wateropvang ontstaat een nieuw landschappelijk adres voor de nieuwe buitenschoolse kinderopvang (KOZZE) en het magazijn; deze komen met de voorkant naar de nieuwe groene parkruimte te staan. De kinderopvang richt zich hiermee nadrukkelijk op de gebruikers van de zachtverkeerroutes. De parkzone functioneert met haar hoogteverschillen ook als speelaanleiding.De vegetatie bestaat uit ecologisch bloemrijk grasland afgewisseld met gazon. Bomen van natte gronden zoals es, els en wilg worden aangeplant. Door het gebied slingert een pad dat de KOZZE met zijn omgeving verbindt.

De plint verbind het pad en de groene zone met het gebouw en vormt een uitnodigend gebaar. Het is een stoer betonnen plateau met een trap en hellingbaan. Vanaf het plateau kijkt men uit op de speeltuin en de wadi die uitmond in de beek. De plint heeft voor het grootste deel een zithoogte en biedt daardoor speelaanleiding voor kinderen. De tuin van de KOZZE wordt omsloten door het gebouw en vormt zo een besloten binnentuin afgesloten van de parkeerplaats.

De parkeerplaats is ingericht als een groene parkeerkamer met een rijbaan van grasklinkers en split waardoor autos langzamer zullen rijden en het water in de bodem kan infiltreren. De parkeerkamer ligt net wat lager dan de parkzone zodat deze ruimtelijk minder manifest is vanaf het park gezien.

De schoolspeeltuin in de beekzone is een avontuurlijke en natuurlijke speeltuin. Hoogteverschillen in de vorm van grasheuvels bieden allerlei speelaanleidingen. Door de ligging op een taludhelling ontstaan open (bovenaan) en besloten speelplekken (onderaan) De speeltoestellen passen bij het natuurlijke karakter van het beekdal. De paadjes bestaan uit grasklinkers en de valondergronden uit zand waardoor intensieve betreding mogelijk is.

  • Year
    2017
  • Location
    Zwijndrecht
  • Type
    Climate, Healthy, Mobility, New nature, Park & public space, Water