De transitie naar hernieuwbare energie is onvermijdelijk en de impact en omvang van deze opgave wordt vaak onderschat. De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn, waarvan 10% hernieuwbare energie in 2020. OTO landscape architecture in samenwerking met Ingeborg Thoral heeft een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van nieuwe kansrijke energievormen windenergie, zonne-energie en vergisting van biomassa. In de huidige situatie lijkt er weinig structuur aanwezig te zijn in de plaatsing van windmolens, wat verrommeling tot gevolg kan hebben. Het plaatsen van windmolens in een lijnstructuur is vaak lastig door factoren als grondeigendom, overlast of veranderende grootte van molens. Het maken van deze grotere structuren vraagt om een bepaalde flexibiliteit. OTO heeft een uitgebreide ruimtelijke studie gedaan naar de vrijheid binnen een lijnopstelling van windmolens en hiervoor een strategie ontwikkeld.

Voor zonne-energie ligt de grootste potentie in koppeling aan bouwwerken, als daken van bedrijven, boerenstallen en geluidsschermen. In tweede instantie komen zonne-akkers pas in beeld, aangezien de beschikbare ruimte in de provincie Utrecht schaars is en zonneakkers veel ruimte vragen. Voorwaarde hiervoor is dat bij het toevoegen van zonne-akkers een investering wordt gedaan in het landschap. Sommige landschappen kunnen meer zonne-akkers opnemen en afhankelijk van het landschapstype zal de grootte en de vorm van de akkers verschillen.

Bio vergistingcentrales worden ingezet voor het winnen van energie uit mest- en organische restproducten. De strategie om de centrales een passende plek in het landschap te geven is afhankelijk van de maat van de centrale, deze varieert van 1 tot 5 hectare. De centrales tot 1,5 ha verhouden zich goed tot de grootte van een gemiddeld boerenerf. OTO heeft een uitwerking gemaakt waarin de vergisters als logische uitbreiding van de bestaande boerenerven zijn ontworpen en waar tegelijk een impuls wordt gegeven aan de toegankelijkheid van het landschap.

 • Year
  2014
 • Location
  Utrecht
 • Client
  Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
 • Collaborators
  Ingeborg Thoral
 • Type
  Energy landscapes, Research by design