De Europese subsidie voor de vergroening van het Damsterplein in Groningen is toegekend. Dit betekent dat we met de toegekende 1 miljoen uit het Europese LIFE fonds en het aanvullende budget van de gemeente aan de slag kunnen met het uitwerken van de plannen en ervoor zorgen dat het Damsterplein “The coolest square in town” kan worden.

OTO landscape architecture heeft in het voortraject in samenwerking met bewoners en gemeente ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het plein klimaatadaptief te maken. Het resultaat hiervan is een veel koeler plein met aantrekkelijke koele verblijfsplekken.

Het schetsontwerp en studies met de onderbouwing en de effectiviteit van maatregelen tegen hittestress en wateroverlast hebben geresulteerd in de toekenning van deze subsidie uit het Europese LIFE fonds. We zien er naar uit om het Damsterplein mooier, groener en koeler te maken!

Gemeente Groningen